SBS Skill Builders

Talent Mobility: sleutel voor uw toekomst

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten – is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er graag mee onze schouders onder.

Kansen en uitdagingen voor uw organisatie

Als organisatie ervaart u de toenemende complexiteit van onze snel veranderende wereld:  

  • veeleisende, diverse medewerkers
  • globalisering en digitalisering
  • the war for talent
  • disrupties in businessmodellen
  • langere, steeds flexibeler loopbanen

Met en door uw medewerkers zoekt u hier het antwoord op.

De sleutel? Uw Talent Mobility.

Hoe blijft u future proof?

Organisaties die er in slagen om de juiste talenten aan te trekken, te ontwikkelen en in te zetten, spelen sneller in op nieuwe uitdagingen en kansen. Ze blijven wendbaar en competitief.

Talent Mobility is bovendien een win-win voor bedrijf, individu en maatschappij: het verhoogt de werkmotivatie en verlaagt werkloosheid en langdurige ziekte. Daarom zetten wij er graag mee onze schouders onder.

Waarom kiezen organisaties voor ons?

1. End-to-end oplossingen
Instroom, doorstroom en uitstroom van talent: we staan u bij in elk aspect van talentmobiliteit met strategisch advies, begeleiding, workshops en implementatie.

2. Op maat door co-creatie
We luisteren naar uw uitdagingen en ontwikkelen samen een maattraject voor uw medewerkers, teams en/of organisatie.

3. Mens- en resultaatgericht
Onze medewerkers werken vanuit een passie voor mensen en gaan verder dan advies. We maken uw medewerkers bewust, geven praktische tools en ontwikkelen talenten.

4. Duurzame stakeholderfocus
U wil een future proof organisatie die ook binnen enkele jaren nog relevant is. Daarom werken we samen aan een optimale balans voor klanten, medewerkers en aandeelhouders.

Share:

Author: Youri Gesquiere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *